Normal_ouderen_ouderenzorg

Ruim 300 zorgprofessionals en beleidsmakers dachten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mee over een sectoroverstijgende betaaltitel, blijkt uit de internetconsultatie in mei. De vele positieve reacties uit de praktijk zijn een belangrijk signaal voor de NZa. De gezamenlijke betaaltitel faciliteert en stimuleert samenwerking doordat zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars die werken in verschillende domeinen of sectoren, makkelijker afspraken kunnen maken over maatwerk in de regio. De toezichthouder is daarom positief over de ontwikkeling van deze sectoroverstijgende betaaltitel, zo meldt het op haar website. 

Uit de consultatie is gebleken dat 80 procent van de respondenten positief tegenover een sectoroverstijgende betaaltitel staat. Slechts 4 procent van de respondenten antwoordde hier negatief op. 16 procent van de respondenten beantwoordde deze vraag met ‘misschien’. De NZa ontving veel voorbeelden van mogelijkheden en aandachtspunten en gaat deze waardevolle reacties gebruiken bij de verdere ontwikkeling van een sectoroverstijgende betaaltitel, en neemt deze input ook mee in haar activiteiten rondom passende zorg.

Meer ruimte voor samenwerken tussen sectoren en domeinen

Op dit moment hebben zorgaanbieders niet altijd dezelfde (financiële) belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt. Terwijl er steeds meer noodzaak is tot samenwerking tussen zorgverleners en aanbieders en het daadwerkelijk organiseren van zorg rondom de patiënt. Met een sectoroverstijgende betaaltitel verandert dit. Het doel is dat samen zorg leveren makkelijker of interessanter wordt. Het maakt daarbij niet uit of de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (of beiden) wordt geleverd. De NZa verwacht dat deze betaaltitel een waardevolle extra optie is naast de reguliere bekostiging, en zal helpen bij regionale oplossingen, vernieuwende werkwijzen en/of het anders organiseren van zorg.

Veel werk

Er zal nog veel werk verzet moeten worden om tot een sectoroverstijgende betaaltitel te kunnen komen. De NZa ziet uitdagingen in de manier waarop de financiering van zorg nu geregeld en vastgelegd is, en in de manier waarop zorgverlening nu georganiseerd is. De toezichthouder denkt dat een uitvoeringstoets de meest voor de hand liggende eerste stap vooruit is. Het invullen van de randvoorwaarden en een nader onderzoek is belangrijk om recht te doen aan de vele positieve reacties uit het veld. 

Door: Nationale Zorggids