Normal_pexels-rachel-claire-4577541

De afgelopen twee jaar was meer dan de helft van de inwoners die verdronken 60 jaar of ouder; de afgelopen tien jaar was dat gemiddeld 45 procent. Vorig jaar verdronken in totaal 107 inwoners van Nederland, 31 meer dan in 2019. Dit meldt het CBS. 

Ook relatief gezien (per 100.000 inwoners in die leeftijdsgroep) vonden de meeste verdrinkingen met dodelijke afloop in de afgelopen twee jaar plaats bij een inwoner van 60 jaar of ouder. Per 10.000 60-plueers waren er in 2020 1,2 verdrinkingen tegen 0,5 verdrinkingen per 100.000 40- tot 60-jarigen.

Steeds minder kinderen verdrinken

Van de jaren vijftig tot de eeuwwisseling verdronken relatief gezien veel kinderen tot 10 jaar. In 1950 vonden 12,4 verdrinkingen plaats per 100.000 kinderen onder de 10 jaar; in 2001 was dat nog 1 verdrinking per 100.000 kinderen. Het afgelopen jaar waren er 0,3 verdrinkingen per 100.000 kinderen jonger dan 10 jaar.

Ook in absolute aantallen is de afname van het aantal verdrinkingen goed zichtbaar. In 1950 verdronken nog 266 jonge kinderen, 197 jongens en 69 meisjes. De afgelopen tien jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 7 jonge kinderen, het merendeel jongens. De afname van het aantal verdrinkingen is het grootst bij kinderen van 1 tot 5 jaar: van 187 in 1950 tot gemiddeld 5 per jaar in de laatste tien jaar. Bij kinderen van 5 tot 10 jaar daalde het aantal verdrinkingen ook: van 76 in 1950 tot gemiddeld 2 per jaar in de laatste tien jaar.

Coronamaatregelen

Eerder deze week trokken artsen nog aan de bel omdat ze zich zorgen maken over het aantal verdrinkingen – met of zonder dodelijke afloop – in de afgelopen tien jaar. Dit is volgens hen namelijk niet afgenomen, terwijl de decennia daarvoor wel sprake was van een dalende lijn.  De vrees is dat door de coronamaatregelen deze zomer meer kinderen risico lopen op verdrinking.

Door: Nationale Zorggids