Normal_ouderen_oma_ziekenhuis_bed_patient

ZonMw kent een subsidie van bijna twee miljoen euro toe aan een grote groep onderzoekers om de uitkomsten van ouderen met Covid-19 te verbeteren. De studie, waar ook het Radboudumc aan meedoet, geeft inzicht in het verloop en de behandeling van corona bij ouderen. Bijzonder is dat ouderen nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken zijn. Dit meldt Radboudumc. 

Meer dan 90 procent van alle sterfte aan Covid-19 betreft patiënten vanaf 70 jaar. Achteruitgang in dagelijks functioneren komt bij ouderen als gevolg van doormaken corona veel voor. Daarnaast zijn ouderen onderling heel verschillend wat betreft vitaliteit en kwetsbaarheid. Behandeling op maat begint met een goede inschatting van prognose en kennis over de ziekte, maar juist bij ouderen is nog veel onbekend.

Dankzij de ZonMw-financiering van de studie Covid-19 Outcomes in Older People (COOP) zal een onderzoeksconsortium antwoord vinden op belangrijke vragen over Covid-19 bij ouderen, die zijn opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten in de Kennisagenda Covid-19. De studie wordt uitgevoerd onder leiding van het LUMC, andere deelnemende centra zijn Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht.

Rol van kwetsbaarheid

De COOP-studie gebruikt Nederlandse onderzoeksgegevens die eerder zijn verzameld bij meer dan tien grote multicenter-studies onder ouderen met corona thuis, en in de eerstelijns zorg, ziekenhuizen, umc’s en verpleeghuizen. Senior epidemioloog René Melis van het Radboudumc legt uit dat er verschillende vragen centraal staan in het onderzoek. “We willen weten of kwetsbaarheid de korte- en langetermijngevolgen van Covid-19 bij ouderen kan voorspellen. Ook willen we een model ontwikkelen waarmee we in de zorg kunnen voorspellen hoe iemand zal herstellen. Een ander onderzoeksterrein is de rol van biologische veroudering en kwetsbaarheid bij sterfte en herstel. Tot slot onderzoeken we de doelen die voor ouderen belangrijk zijn bij beslissingen over behandeling bij acute ernstige aandoeningen.”

Door: Nationale Zorggids