Normal_medicijnen_geld_farmaceut

Dinsdag kondigde zorgverzekeraar DSW een premiestijging van 3,2 euro per maand aan. Redenen voor deze stijging zijn hogere loonkosten en dure medicijnen. Zo beredeneert ook de Algemene Rekenkamer. Ewout Irrgang zei over de zorgkosten in De Volkskrant dat door gentherapieën en andere dure, nieuwe geneesmiddelen het steeds moeilijker is om de totale medicijnuitgaven in de hand te houden. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is het daar niet mee eens. Dit meldt ANP Expert Support. 

“Ja, er is steeds meer innovatie. Het laaghangend fruit is geplukt, we zijn voorbij het stadium van maagzuurremmers en andere medicijnen voor grote groepen. Met nieuwe gen-, cel- en immunotherapieën zijn nu individuele resultaten te boeken waarvan we tien jaar geleden nog slechts konden dromen. En inderdaad, dat zijn niet de goedkoopste behandelingen. En toch worden de medicijnuitgaven daardoor niet onbeheersbaar”, zegt plaatsvervangend directeur Carla Vos van VIG.

Prijsdaling

Ze gaat verder: “De cijfers spreken voor zich. Ondanks alle kwaliteitsverbetering is het totale medicijnbudget al jaren circa 8 procent van het totale zorgbudget. Hoezo onbeheersbaar? In dat kader is het belangrijk om te komen tot actuele meerjarenramingen, zoals de Rekenkamer zelf ook suggereert.”

“Meer gespecialiseerde medicijnen zijn slechts geschikt voor kleinere patiëntgroepen, dat beperkt de budgetimpact. Bovendien heeft patentverloop van een paar grote biologicals de komende jaren een dempende invloed op de uitgavengroei. Ook dat is belangrijk, want wat vaak onderbelicht blijft: nieuwe medicijnen dalen binnen tien jaar meestal fors in prijs, vanwege het aflopend patent.”

Vergrijzing is grootste knelpunt

Volgens Vos is het grootste knelpunt dat het gebruik van medicijnen sterk groeit, onder meer door het toenemende aantal ouderen dat specialistische geneesmiddelen nodig heeft. Een ander aspect is volgens de directeur van VIG dat medicijnen en vaccins weliswaar geld kosten, maar vooral ook veel uitgaven besparen. “De coronavaccins vormen daarvan een dringend en actueel voorbeeld. Ze voorkomen enorm veel ziekenhuisopnames, overbelasting van schaars zorgpersoneel en andere zorgkosten. Dus laten we naar het totaalplaatje kijken. Anders wordt het beleid penny wise, pound foolish.”

Door: Nationale Zorggids