Mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast

Uit onderzoek van MantelzorgNL blijkt dat ruim 80 procent mantelzorgers de afgeschaalde professionele zorg opvangt. Alzheimer Nederland herkent het beeld en maakt zich grote zorgen dat de zorg grotendeels terecht komt op de vaak al overbelaste schouders van mantelzorgers. Dat meldt ANP Expert Support.

Mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich over het algemeen zwaarder belast met de zorg voor hun naaste dan andere mantelzorgers. Ze besteden gemiddeld 40 uur per week aan mantelzorg. Maar meer dan de helft vindt het – ook voor corona en zonder afschaling- lastig de dagelijkse activiteiten te combineren met mantelzorg.

Thuiszorg

Thuiszorg en dagactiviteiten voor mensen met dementie zorgen ervoor dat de mantelzorger het hoofd boven water kan houden. En precies deze zorg en ondersteuning is afgeschaald door corona en de schaarste. Mantelzorgers en wijkverpleegkundigen bellen zich een slag in de rondte om de noodzakelijke zorg en ondersteuning te organiseren.

Tekorten

De tekorten in de zorg kunnen we niet direct kunnen oplossen. De toegang en het proces kunnen wél verbeterd worden. Nu geeft elke aanbieder van thuiszorg prioriteit aan de eigen medewerkers, bewoners en/of mensen in de wijk. Vaak weten aanbieders niet of nauwelijks wat de buurman doet. Er is geen regionaal overzicht van beschikbare uren en plekken. Aanbieders moeten gaan samenwerken, een regionaal coördinatiepunt organiseren en open zijn over beschikbare uren en plekken. Dat scheelt tijd van professionals, die continu het gevoel hebben tekort te schieten. Maar het scheelt vooral frustratie, tijd, belasting en paniek bij mantelzorgers.

Door: Nationale Zorggids