Normal_kaars_overlijden_dood

In week 52, de laatste week van december, overleden naar schatting iets meer dan 3.500 mensen. Dat zijn er minder dan in de voorgaande weken. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen oversterfte. In alle voorgaande weken in december was daar wel sprake van. In totaal overleden ongeveer 4.300 mensen meer dan verwacht in de laatste maand van het jaar. Dit meldt CBS. 

Zowel bij Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, als in de overige bevolking lag de sterfte in week 52 wel boven verwacht maar is er geen oversterfte meer. Er overleden ongeveer 1.300 Wlz-zorggebruikers in die week, 50 meer dan verwacht. In de overige bevolking overleden in week 52 ruim 2.200 mensen, 200 meer dan verwacht. In heel december was de sterfte in beide groepen hoger dan verwacht. Er overleden 1.900 Wlz-zorggebruikers meer dan verwacht voor deze periode, in de overige periode waren dat er bijna 2.400 meer.

Geen oversterfte bij 80-plussers

In de laatste week van december overleden ruim 1.900 mensen van 80 jaar of ouder, vrijwel gelijk aan de verwachte sterfte voor die week. De weken ervoor was er nog sprake van oversterfte. In totaal stierven ruim 2.550 meer 80-plussers dan verwacht. 

Door: Nationale Zorggids