Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Nederland telt steeds meer ouderen, maar er zijn bijna geen nieuwbouwwoningen die geschikt zijn voor deze grote groep Nederlanders. Volgens ABN AMRO moeten ouderen naar bijna 50 procent van de nieuwbouw kunnen verhuizen, maar dat is niet het geval. Daarnaast verhuizen maar weinig ouderen, ondanks ongeschiktheid van hun huidige woning. Dit meldt ABN AMRO.

Naar schatting nemen de zorguitgaven op naar 16.000 euro per persoon in 2060, als de overheid niet ingrijpt. Ook kunnen de (toekomstige) zorguitgaven verlaagd worden als ouderen een gezonde en veilige leefomgeving hebben. Dat is bij de huidige nieuwbouw niet het geval. Nieuwbouw is gericht op gezinnen: ze zijn veel groter dan wat ouderen nodig hebben. Zij hebben juist kleinere en toegankelijke woningen nodig. “Bij nieuwbouw moet veel meer rekening worden gehouden met de samenstelling van de toekomstige bevolking”, aldus ABN AMRO.

Levensloopbestendige woningen

Ouderen verhuizen pas als het echt niet anders kan, mede door een gebrek aan passend woningaanbod. De meeste ouderen wonen in een koopwoning, waarvan slechts een tiende van de 65- tot 75-jarigen en 25 procent van de 75-plussers in een seniorenwoning. Sociaal huren kan, maar er zijn lange wachttijden en er is maar weinig ruimte om rekening te houden met bepaalde woonbehoeften. Als het aan ABM AMRO ligt, worden tussen de 400.000 en 500.000 nieuwe woningen levensloopbestendig gemaakt.

Door: Nationale Zorggids