Normal_kaars_overlijden_dood

Van 10 tot en met 16 januari 2022 overleden ongeveer 3.250 mensen. Dat zijn er ruim 100 minder dan verwacht. In de week ervoor overleden juist iets meer mensen dan verwacht. De sterfte onder 80-plussers en gebruikers van zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) bleef ongeveer gelijk, die onder mensen jonger dan 80 jaar en de overige bevolking nam af. In de 2e week van 2022 registreerde het RIVM 50 overleden coronapatienten. Dit meldt het CBS. 

Sinds de laatste week van 2021 is er geen sprake meer van oversterfte. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en bijna elke week was er sprake van oversterfte.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting ongeveer gelijk in week 2. Er overleden ongeveer 1.200 Wlz-zorggebruikers, 100 minder dan verwacht. Sinds week 50 van 2021 (medio december) daalt de sterfte onder Wlz-zorggebruikers, sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer.

De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting verder af in week 2. Er overleden ongeveer 2.050 mensen van de overige bevolking, ongeveer gelijk aan het verwachte aantal overledenen voor week 2. Ook onder deze groep daalt de sterfte sinds week 50 van 2021. Sinds de eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer.

Door: Nationale Zorggids