Normal_kaarsjes_dood_afscheid_bidden

In de eerste week van februari overleden naar schatting 3.450 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht, maar bijna 300 meer dan er in de week ervoor overleden. In de laatste week van januari stierven 3.162 mensen. De sterfte nam voor iedere leeftijdsgroep toe ten opzichte van de week daarvoor. Onder Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef ongeveer gelijk. Dit meldt het CBS. 

Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag het aantal overlijdens sinds begin augustus 2021 boven de verwachte cijfers ook bijna elke week was er sprake van oversterfte. In week 5 van 2022 registreerde het RIVM 40 overleden coronapatiënten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers lager dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting ongeveer gelijk in week 5. Er overleden ongeveer 1.200 Wlz-zorggebruikers, 150 minder dan verwacht. Sinds week medio december 2021 daalt de sterfte onder Wlz-zorggebruikers, sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer.
De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting toe in week 5. Er overleden ongeveer 2.250 mensen van de overige bevolking, bijna 150 meer dan het verwachte aantal overledenen voor week 5. Ook onder deze groep daalde de sterfte sinds week 50 van 2021. Sinds de eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer.

Sterfte in alle leeftijdsgroepen toegenomen

De sterfte onder 80-plussers is in week 5 iets toegenomen: er overleden naar schatting 1.900 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 150 minder dan verwacht voor deze periode. Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden vorige week ongeveer 1.050 mensen, iets meer dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 5 naar schatting bijna 500, bijna 100 meer dan verwacht. In deze leeftijdsgroep was er sprake van oversterfte.

Door: Nationale Zorggids