Normal_normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en rust bij ouderen en mantelzorgers. Dit geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden en er snel actie genomen kan worden als dit nodig is. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, meldt het instituut. 

Onderzoekers van het RIVM spraken met ouderen en mantelzorgers die binnen een netwerk integrale ouderenzorg vallen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties. Uit de gesprekken blijkt onder meer dat ouderen en mantelzorgers het waarderen om één contactpersoon te hebben. Daarnaast vinden ze een goede uitwisseling van informatie en het contact tussen zorgverleners onderling belangrijk. Zeker mantelzorgers voelen zich gesteund en ondersteund als er met hen wordt meegedacht en rekening gehouden. Dit geeft ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Digitale communicatiemiddelen

Ouderen en mantelzorgers vinden de digitale communicatiemiddelen nog onvoldoende toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Een digitaal systeem voor contact tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals voor alle zorgpartijen moet toegankelijk zijn, vinden ze. Ook kunnen deze systemen nog gebruiksvriendelijker en is er meer aandacht nodig voor het opstarten van het gebruik van digitale middelen door ouderen en mantelzorgers.

Mantelzorg en dementie

Mantelzorgers die voor een oudere met dementie zorgen geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over wat zij kunnen verwachten van het verloop van de ziekte. Ook zijn zij gebaat bij praktische informatie over welke stappen zij als mantelzorgers moeten nemen en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning voor hen zelf.

Door: Nationale Zorggids