‘Betere palliatieve zorg door bekostiging aan te passen’

Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen palliatieve zorg te organiseren. Zodat deze zorg passend is en aansluit bij de wensen van de patiënt. De bekostiging ervan kan hieraan bijdragen, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zo moet het voor zorgverleners lonend worden om via proactieve zorgplanning samen met de patiënt een individueel zorgplan te maken voor de laatste levensfase. Op termijn moet bundelbekostiging voor palliatieve zorg uitkomst bieden. Dit meldt de NZa.

Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven en zorgt ervoor dat vermijdbare zorg daadwerkelijk wordt vermeden. Ook wordt hierdoor zorg verplaatst van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Dit blijkt uit verschillende experimenten en wetenschappelijk onderzoek. Veel experimenten komen echter niet of moeizaam verder dan de pilotfase. Dit komt onder meer doordat de bekostiging van palliatieve zorg complex is doordat prikkels in de bekostiging vaak niet in lijn liggen met de doelen, aldus de NZa.

Proactieve zorgplanning

Een van de doelen is om de wensen, waarden en behoeften van de patiënt vroegtijdig in beeld te brengen door proactieve zorgplanning. Voor een waardevolle laatste levensfase is het belangrijk dat palliatieve patiënten en hun naasten tijdig en continu in gesprek zijn over de wensen en grenzen van de zorg. De hoofdbehandelaar of centrale hulpverlener maakt op basis hiervan een individueel zorgplan dat gedeeld wordt met de andere betrokken zorgverleners. Toch maakt proactieve zorgplanning nog niet altijd onderdeel uit van de geleverde zorg in de palliatieve fase.

Zorgprofessionals geven aan dat voldoende tijd voor goede gesprekken ontbreekt en de bekostiging onvoldoende aansluit. Dit komt mede doordat het leveren van zorg juist loont in de huidige bekostiging. De NZa wil via de bekostiging proactieve zorgplanning stimuleren en gaan onderzoeken hoe dit gekoppeld kan worden aan uitkomsten, zodat ook passende zorg loont.

Bundelbekostiging

Daarnaast kan, volgens de toezichthouder, bundelbekostiging de palliatieve zorg verbeteren. Bij bundelbekostiging wordt vooraf een totaalbedrag vergoed voor alle zorg die een patiënt voor die zorgvraag nodig heeft. In plaats van per individuele verrichting, per individuele zorgaanbieder een prestatie en een vergoeding. Daarmee gaat het voor de verschillende disciplines en domeinen lonen om goed samen te werken.

Door: Nationale Zorggids