Geen extra verpleeghuisplekken en de bezuinigingen gaan gewoon door

Door een toename in het aantal hulpbehoevende ouderen zijn er ongeveer 25.000 extra verpleeghuisplekken nodig. Die extra plaatsen komen er echter niet. Dat meldt MAX Meldpunt.

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 130.000 verpleeghuisplekken. Dat zal zo blijven. De 25.000 extra plaatsen, die vanwege de toename in het aantal hulpbehoevende ouderen nodig zijn, komen er niet.

Medewerkers

Daar zijn simpelweg te weinig medewerkers voor. Dat zegt de minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder. Het tekort zal ook nog verder oplopen. Op dit moment staan er ongeveer 18.000 mensen op de wachtlijst. Geschat wordt dat er over een paar jaar 60.000 mensen op de wachtlijst voor langdurige zorg staan.

Afspraken

Dit gaat tegen eerder gemaakte afspraken in, meldt ActiZ. In 2021 is er namelijk afgesproken dat er in 2026 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn. Vijf jaar later moeten er nog eens 25.000 plekken bij komen. Dit akkoord is ondertekend door meerdere ministers en door ActiZ, waar de huidige minister van Langdurige Zorg destijds bestuurslid van was.

Bezuinigingen

Daarnaast is het de bedoeling dat er 400 miljoen euro bezuinigd wordt op het verpleeghuispersoneel. Deze bezuiniging gaat gewoon door, aldus minister Helder. Dit leidt alleen maar tot meer problemen, aldus FNV Zorg.

Regeldruk

Door het verminderen van de regeldruk zouden zorgmedewerkers ongeveer 40 procent extra tijd aan de daadwerkelijke zorg kunnen besteden. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 25.000 mensen. FNV Zorg roept zorginstellingen op hier vast mee te beginnen en niet te wachten tot het ministerie van VWS de regeldruk vermindert.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong