Samen terugblikken met praatplaat over corona in het verpleeghuis

Onderzoekers van Tilburg University ontwikkelden de ‘Praatplaat: Over leven met Corona’ over het leven in verpleeghuizen in de periode van strenge coronamaatregelen. Hiermee brengen ze onderzoeksresultaten naar buiten over de ervaringen op het gebied van eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers. Het doel van de praatplaat is om samen in gesprek te gaan over de invloed van coronamaatregelen op het leven in een verpleeghuis en hier lessen uit te trekken voor mogelijke toekomstige soortgelijke situaties. Dat meldt Tilburg University. 

Uit de bevindingen blijkt dat aandacht voor maatwerk waarin ruimte is voor individuele wensen en behoeften belangrijk is, evenals een goede balans tussen gezondheid, bescherming en welzijn. Ook fysieke aanwezigheid van tenminste één bezoeker en goede communicatie over het hoe en waarom van maatregelen is van groot belang voor zowel bewoners als voor naasten en vrijwilligers. Met behulp van de praatplaat kan het gesprek op gang blijven, ook nu de pandemie in een rustiger vaarwater zit. Er is behoefte aan terugblikken en verwerken van de situatie, ook om te leren en inzicht te krijgen in wensen, behoeften en mogelijke oplossingen voor toekomstige uitbraken of andere virussen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Academische Werkplaats Ouderen (Tranzo, Tilburg University), in samenwerking met HIVA-KU Leuven, het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) van het UMC Groningen. Het onderzoek vormde de basis voor de praatplaat die werd ontwikkeld met medewerkers van verpleeghuizen en docenten en een team van specialisten op het gebied van onderwijs, communicatie, implementatie en design van de Academische Werkplaats Ouderen. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw.

Praatplaat

De praatplaat is voor iedereen in het verpleeghuis die wil terugblikken op en leren van de coronapandemie. Er zijn 2.000 praatplaten verstuurd naar o.a. 150 verpleeghuizen en onderwijsinstanties. De praatplaat is ook online beschikbaar. Op deze website zijn ook 26 werkvormen te vinden om aan de slag te gaan met de praatplaat en aanvullende informatie zoals een video door één van de onderzoekers.

Door: Nationale Zorggids