Normal_ouderen_hand

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) heeft vorig jaar minder geleend aan zorginstellingen dan in 2020, 237 miljoen tegen 277 miljoen euro. Oorzaken zijn volgens hen de perikelen rond corona en de gespannen bouwmarkt als redenen voor het lagere lening bedrag. Naast de gespannen bouwmarkt en de coronaperikelen speelt ook het voorgenomen beleid van het Ministerie van Volksgezondheid een rol in het achterblijven van investeringen in vastgoed door ouderenzorginstellingen, zegt Jan Willem Spijkman, Sector specialist Public & Healthcare bij ING. Dit meldt ANP Expert Support.

Het beleid van het ministerie is erop gericht om de verpleeghuiscapaciteit te beperken, zegt Spijkman. Het gaat hier om verpleeghuisplaatsen waar zorg wordt geleverd en de woonkosten ook worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Er wordt gesproken over een mogelijke groei van 25.000 verpleeghuisplaatsen, maar dan zonder een vergoeding van de woonkosten.

Scheiden wonen en zorg als oplossing

“Ouderenzorginstellingen zullen moeten gaan nadenken over andere investeringen dan in klassieke verpleeghuizen zoals geclusterde woonvormen waar ouderen veilig kunnen verblijven met zorg en diensten. Dit zijn huurwoningen waar ouderen thuis wonen. De zorg kan bestaan uit wijkverpleging of uit een volledig pakket thuis (VPT). Ook de zorgkantoren die de Wet langdurige zorg uitvoeren sturen aan op groei van verpleeghuiszorg door middel van huur en VPT”, aldus Spijkman.

Het scheiden van wonen en zorg stelt ouderenzorginstellingen voor nieuwe uitdagingen. Het zal volgens de ING-specialist lastig blijken om deze nieuwe investeringen financieel rond te krijgen en de huur voor bewoners laag te houden. Ouderenzorginstellingen kunnen de geclusterde woonvormen niet alleen realiseren. “Daarom is het van belang dat zij intensief samenwerken met woningcorporaties, vastgoedbeleggers en de gemeenten die een woonzorgvisie hebben.”

Langdurige samenwerking

Sinds het afschaffen van de verzorgingshuizen moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Hierdoor is een enorm tekort aan geschikte en geclusterde woonvormen voor ouderen ontstaan. Alleen door langdurige samenwerking met verschillende betrokken partijen kan de achterstand die Nederland heeft opgelopen in beschikbare woningen voor ouderen de komende jaren ingehaald worden, concludeert Spijkman.

Door: Nationale Zorggids