Last onder dwangsom voor Stichting Fast & Easy Care (thuiszorg) in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting Fast & Easy Care uit Utrecht een last onder dwangsom opgelegd. De aanbieder van thuiszorg voldoet niet aan de aanwijzing die de inspectie in mei gaf. De zorg voldoet nog steeds niet aan de normen en vertoont grote tekortkomingen. Fast & Easy Care mag sinds 26 april 2022 al geen nieuwe cliënten meer aannemen en moet de zorg aan bestaande cliënten verbeteren. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Dit is er aan de hand:

  • De cliënten krijgen niet de zorg die aansluit bij hun actuele behoeften.
  • De wijkverpleegkundige inventariseert die actuele behoeften en risico’s niet goed.
  • Zes van de dertien cliënten hebben sinds februari geen contact met de wijkverpleegkundige gehad.
  • De cliëntdossiers zijn vaak niet actueel en zijn onvolledig.
  • Cliënten krijgen soms medicijnen van zorgverleners die daar niet bevoegd en bekwaam voor zijn. Ook wordt het verstrekken van medicijnen niet goed met toedienlijsten bijgehouden.
  • De wijkverpleging voert voorbehouden en risicovolle handelingen niet uit volgens de protocollen die daarvoor gelden. Voor voorbehouden handelingen ontbreken uitvoeringsverzoeken van artsen in de dossiers.
  • Van drie zorgverleners zijn geen kopieën van diploma’s aanwezig.
  • Fast & Easy Care stuurt niet op de kwaliteit van de zorg, bijvoorbeeld met scholing van de zorgverleners.

Fast & Easy Care moest uiterlijk op 26 mei voldoen aan het eerste deel van de aanwijzing om tekortkomingen op te heffen. Dat is niet gelukt.

13 juli

Omdat de aanwijzing (het eerste deel) onvoldoende is nageleefd legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom is 4.000 euro per twee weken waarin Fast & Easy Care niet voldoet aan de gestelde eisen, met een maximum van 12.000 euro. Als de instelling uiterlijk 13 juli alsnog aan de last voldoet, hoeft zij de dwangsom niet te betalen.

Daarnaast loopt tot uiterlijk 26 augustus nog het tweede deel van de eerdere aanwijzing. Daarin staat onder andere dat alle cliënten toegang moeten hebben tot hun cliëntdossier. In een cliëntdossier staan alle afgesproken doelen, acties, rapportages en evaluaties die met de cliënt zijn afgesproken.

Door: Nationale Zorggids