Zorg bij Thuiszorg Waalstad voldoet niet aan de normen voor goede zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Thuiszorg Waalstad in Apeldoorn een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Thuiszorg Waalstad moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen. Pas als Thuiszorg Waalstad aan de aanwijzing voldoet mag de thuiszorgaanbieder weer nieuwe cliënten aannemen, meldt IGJ.

 

Op 28 maart 2022 bezocht de inspectie Thuiszorg Waalstad en stelde toen vast dat Thuiszorg Waalstad niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg. Om een einde te maken aan die risicovolle situatie is een aanwijzing opgelegd. Hiermee verplicht de inspectie de zorgaanbieder maatregelen te nemen om de zorg blijvend te verbeteren.

Zorg sluit niet aan bij zorgbehoefte

Cliënten van Thuiszorg Waalstad ontvangen zorg die niet geheel aansluit bij hun zorgbehoeften. Daarnaast is het medicatiebeleid van Thuiszorg Waalstad niet op orde. Het geven van medicijnen verloopt onzorgvuldig. Zo gebruikt de wijkverpleging geen toedienlijst van de apotheek.

De bestuurder reageerde niet op een uitnodiging voor een bestuursgesprek naar aanleiding van de bevindingen. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Thuiszorg Waalstad zonder ingrijpen van de inspectie verbeteringen zal doorvoeren.

Boete

Thuiszorg Waalstad moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 september 2022 aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Thuiszorg Waalstad geen nieuwe cliënten meer aannemen. Als Thuiszorg Waalstad aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven.  Als Thuiszorg Waalstad niet op tijd aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Door: Nationale Zorggids