Toekomstbestendige zorg: regiobeeld geeft inzicht

Hoe toekomstbestendig zijn de zorg, ondersteuning en huisvesting van ouderen in Fryslân? Deze vraag lag ten grondslag aan de ontwikkeling van het ‘Dashboard Fries Venster Thuiswonende Ouderen’ dat DataFryslân eind mei publiceerde. Vanaf die datum is het Venster online te gebruiken voor alle zorgprofessionals, instellingen en gemeenten. Dat meldt Vektis. 

In 3 eerdere artikelen volgde Vektis de totstandkoming van het Fries Venster en sprak met betrokkenen. Na een reeks ontwerpsessies van het FSP, ROS Friesland, DataFryslân en alle betrokken stakeholders rondom de ouderenzorg is het Fries Venster Thuiswonende Ouderen er nu echt. Daarmee is er een basis gelegd om zorgdata voor ouderen te ontsluiten en te analyseren. Ook professionals, beleidsmakers en bestuurders realiseren zich dat zij de grote uitdagingen op het gebied van ouderenzorg samen met andere organisaties moeten aanpakken op basis van onderbouwde inzichten in relevante trends. Alleen zo kunnen zij effectief samenwerken aan wonen, welzijn en zorg aan ouderen.

De zorg is landelijk een zorg

Krimp, vergrijzing en ontgroening zijn onderwerpen die niet alleen in Friesland aandacht vragen. En het tekort aan professionele en informele zorgverleners, koerswijzigingen in overheidsbeleid en veranderende behoeften in leefstijl spelen ook in de rest van Nederland een rol.

Met het Fries Venster lopen ROS Friesland, het FSP en DataFryslân voorop om het gezamenlijke beeld van de toekomstige uitdagingen te verduidelijken. Wat Ronald Luijk, productowner van team Patiëntstromen en team Spiegelinformatie bij Vektis, betreft verdienen zij daarvoor een groot compliment: “De provincie Friesland is de eerste provincie die het is gelukt om verschillende databronnen in de regio bij elkaar te brengen en om daarover in de regio met elkaar het gesprek te voeren. De partijen hebben veel geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking en gingen efficiënt aan de slag. Dat resulteert erin dat zij nu met elkaar de stap zetten om beleid te maken op basis van een gedragen regiobeeld. Wij stonden aan de wieg van de thema’s in het dashboard over het zorggebruik in Friesland vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en wij volgen de ontwikkelingen in Friesland dan ook met belangstelling.”

Monitor Zorg in de Regio

Vektis heeft op verzoek van zorgverzekeraars het regionale dashboard, dat in Friesland ontstaan is, landelijk in productie genomen onder de naam Monitor Zorg in de Regio, met daarin de volledige informatie over het zorggebruik in Zvw en Wlz in alle samenwerkingsregio's en onderliggende gemeenten in Nederland. 

Door: Nationale Zorggids