Veel ouderen zien vooral de nadelen van sociale media

Ouderen zien twee keer zo vaak negatieve kanten aan het gebruik van sociale media als positieve kanten. Zo blijkt uit een peiling van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen. De gebruikers van onder andere Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter oordelen wel veel positiever dan de senioren die deze media helemaal links laten liggen. Dat meldt ANP Expert Support.

Sociale media hebben twee gezichten. Je kan er inspiratie opdoen, likes en leuke reacties krijgen, maar ook gepest worden, nare reacties of haatberichten ontvangen. Bijna twee derde van de senioren ziet vooral veel negatieve kanten aan het gebruik van sociale media. Slechts een derde ziet juist veel positieve kanten. Onder ouderen die geen gebruik maken van sociale media is dit verschil nog veel uitgesprokener (72 procent en 6 procent). De senioren die deze media wel gebruiken hebben er een optimistischer beeld van. Zo ziet net iets meer dan de helft van hen veel positieve aspecten aan het gebruik.

Contact

Bovendien vinden veel ouderen dat sociale media een onrealistische wereld creëren en de verschillen tussen groepen mensen versterken. Geen heel rooskleurig beeld dus. Wél zien bijna zes op de tien ouderen in sociale media een middel om meer contact met familie, vrienden en bekenden mogelijk te maken. De gebruikers zijn hierover flink positiever dan de senioren die geen sociale media gebruiken (78 procent tegenover 38 procent).

Door: Nationale Zorggids