Normal_caregiver-comforting-senior-woman-at-home-2022-05-30-20-22-20-utc__1_

De Volkskrant en EenVandaag berichtten deze week over de 5-minutenregistratie. De afschaffing van de regeling zou uitgesteld worden. Dat klopt niet, zegt Rian van de Schoot van Vilans. "De 5-minutenregistratie in de wijkverpleging is al niet meer verplicht en de afschaffing ervan hoeft dan ook niet te worden uitgesteld. Organisaties kunnen dus zelf besluiten om direct met de minutenregistratie te stoppen. Veel zorgaanbieders hebben dit de afgelopen jaren ook met succes gedaan." Dit meldt Vilans.

In 2018 zijn afspraken gemaakt dat zorgaanbieders die de 5 minutenregistratie nog gebruiken met de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t) kunnen gaan werken. Met deze manier van registreren krijgen wijkverpleegkundigen meer de regie én tijd om hun werk te doen. Het zorgplan is het startpunt voor de planning en registratie. De registratie hoef je niet meer achteraf te doen, zoals met de oude 5-minutenregistratie. Dit kostte veel zorgtijd.

Ontregel de langdurige zorg

"Het klopt dat de praktische afschaffing van de 5-minutenregistratie niet gemakkelijk is. In het programma Ontregel de langdurige zorg ontwikkelt Vilans daarom, in samenwerking met wijkverpleegkundigen en zorgorganisaties nieuwe kennis die organisaties hierbij helpt", aldus de directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken van Vilans. Op de website zorgvoorbeter.nl is deze kennis te vinden. Ook worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis op dit thema actief te verspreiden.

Door: Nationale Zorggids