Verband tussen psychische klachten en sterfte onder ouderen tijdens corona

Onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat kwetsbaren van 70 jaar of ouder die tijdens de coronapandemie zorg meden, vaker kwamen te overlijden dan mensen die wel zorg ontvingen. Zij kampten vaker met angst- en depressieklachten dan leeftijdsgenoten die wel naar de dokter gingen. Deze klachten in combinatie met de visie op hun eigen gezondheid, blijken een rol te spelen bij sterfte onder deze groep ouderen. Dit meldt het Erasmus MC.

Volgens promovendus Marije Splinter was de relatie die zij en haar team onderzocht in theorie logisch, maar blijkt deze in de praktijk dus ook te bestaan: mensen die tijdens de pandemie niet naar de dokter gingen, hadden een twee keer hoger overlijdensrisico dan 70-plussers die de zorg niet vermeden. Hierbij blijken vooral een lage mentale en fysieke zelfwaardering van hun gezondheid een rol te spelen. Zo hadden deze zorgmijdende ouderen vaker last van angst en depressie dan leeftijdsgenoten die wel naar de arts gingen. “Ook vonden ze dat ze een matige of slechte gezondheid hadden”, aldus Splinter.

Minder sterke relatie dan verwacht

De relatie tussen zorgmijding en sterfte is volgens de onderzoekers desondanks minder sterk dan ze vermoedden. “We dachten dat af- of uitstel van het doktersbezoek een belangrijke rol zou spelen bij sterfte. Maar als we inzoomen op de ouderen met angst en depressie, dan valt de relatie tussen zorgmijding en sterfte weg.” Waren deze ouderen misschien niet gestorven als zij wel naar de arts waren gegaan? Dat is nog maar de vraag.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky