Logo Havenziekenhuis Rotterdam

ROTTERDAM - Veel vrouwen hebben last van een slecht functionerende bekkenbodem. Speciaal voor deze groep zijn een uroloog en een gynaecoloog van het Havenziekenhuis in Rotterdam een gezamenlijk spreekuur gestart.

De specialisten werken tijdens dit speciale bekkenbodemspreekuur in twee aangrenzende ruimtes, zodat zij snel en gemakkelijk met elkaar overleg kunnen plegen.

Een multidisciplinair team, bestaande uit een continentieverpleegkundige, een bekkenfysiotherapeut, een uroloog en een gynaecoloog, voert de behandelingen uit en geeft voorlichting en begeleiding. Het zorgproces voor bekkenbodempatiënten is efficiënt ingericht, zodat de patiënt adequaat, snel en mét persoonlijke aandacht wordt geholpen.

Een gecombineerd spreekuur is belangrijk, omdat veel bekkenbodemproblemen bij vrouwen zowel een urologische als een gynaecologische benadering nodig hebben.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz