Normal_diclofenac_sodium_pijnstiller_nsaidgeneesmiddel_wiki_-c___r_

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft het gebruik van geneesmiddelen die diclofenac bevatten verder beperkt. Aanleiding hiervoor is het verhoogde risico op cardiovasculaire bijwerkingen. Dit meldt het CBG.

Diclofenac wordt gebruikt als pijnstiller en als ontstekingsremmer, voornamelijk bij pijnlijke aandoeningen zoals reuma. Op grond van een Europese herbeoordeling van diclofenac-bevattende medicijnen zijn verschillende Europese registratieautoriteiten, waaronder het CBG, tot de conclusie gekomen dat de voordelen van het middel blijven opwegen tegen de risico's. Voorzichtigheid in het gebruik is echter aanbevolen. De huidige beschikbare gegevens bevestigen opnieuw dat het gebruik van diclofenac de kans op trombose vergroot.

Diclofenac mag nu niet meer worden gebruikt door patiënten met aangetoonde hartzwakte, onvoldoende doorbloeding naar of rondom het hart of wanneer de patiënt eerder een beroerte heeft gehad. Bij patiënten met deze aandoeningen moet de behandeling opnieuw beoordeeld worden. Patiënten met belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, een verhoogd vetgehalte in het bloed, diabetes en roken, mogen diclofenac alleen na zorgvuldig overleg met een arts gebruiken. In alle gevallen adviseert het CBG om de laagst werkzame dosis te gebruiken voor de kortst mogelijke periode.

Huisartsen, reumatologen, internisten, (ziekenhuis)apothekers en orthopeden hebben een brief ontvangen van de registratiehouders van het geneesmiddel waarin de nieuwe beperkingen op het gebruik van diclofenac beschreven staan. De brief is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgesteld. De informatie in bijsluiters van diclofenac bevattende middelen zal worden aangepast.

© Nationale Zorggids