Normal_dossier_papier_mappen

Namens alle zorgverzekeraars is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het Handboek DOT Controleregels gepubliceerd. In dit handboek worden de regels beschreven die gelden bij controle van declaraties in de medisch specialistische zorg. Dat meldt ZN.

Het handboek bevat de controles op declaraties van zorgaanbieders die uitgevoerd worden met behulp van de zogenoemde Dot Controle Module® (DCM®). Met deze module kunnen alle declaraties voor de medisch specialistische zorg gecontroleerd worden op de regels zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn opgesteld. De DCM® zorgt voor uniformiteit in de controles die door alle zorgverzekeraars op dezelfde manier worden uitgevoerd. De DCM® wordt tevens beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen zodat ook daar controles kunnen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de declaratie.

De controleregels van het handboek zijn tot stand gekomen in overleg met een landelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Op korte termijn worden de controles zoals opgenomen in dit handboek door zorgverzekeraars ingevoerd en wordt bekeken of aanvullende regels nodig zijn.

© Nationale Zorggids