Logo_download

De hersenen van mensen die lijden aan chronische slapeloosheid vertonen meer plasticiteit en activiteit in het gebied die bewegingen aansturen dan mensen die geen last hebben van insomnia, zo hebben onderzoekers van de John Hopkins University School of Medicine geconstateerd. Plasticiteit is het veranderen van de organisatie van de hersenen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 28 mensen. De belangrijkste bevinding was dat de hersenen van de 18 mensen die leden aan insomnia vatbaarder waren voor plasticiteit. Hun motorische cortex vertoonde ook meer hersenactiviteit dan de hersenen van de 10 deelnemers die wel goed sliepen. 

Dit onderzoek bevestigt daarmee de opvatting dat insomnia patiënten in een constante staat van verhoogde informatieverwerking verkeren. Dit komt omdat slapeloosheid zich niet alleen 's nachts openbaart. Het beïnvloedt de algehele hersenactiviteit omdat in het brein van insomnia patiënten de lichtknop altijd aan staat. 

Dit heeft gevolgen voor hoe de hersenen functioneren. Het onderzoek dat nu uitgevoerd is door de John Hopkins University School of Medicine laat zien welke veranderingen er precies plaatsvinden in de hersenactiviteit. Het is echter nog niet bekend waarom hun hersenen meer plasticiteit vertonen. Daarnaast is ook nog onduidelijk of deze verhoogde plasticiteit de oorzaak is van de chronische slapeloosheid. 

© Nationale Zorggids