Normal_foto_longen

Op 24 maart wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor de ziekte tuberculose. In Nederland gebeurt dat door KNCV Tuberculosefonds en de GGD'en. Multiresistente tuberculose (MDR-tbc) is internationaal gezien nog steeds in opmars. Dat meldt GGD Nederland.

Tuberculose komt veel voor in Oost-Europa, Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika. Iemand die eenmaal geïnfecteerd is met de tuberculosebacterie, heeft een kans van tien procent om in zijn leven tuberculose te krijgen. Vooral reizigers die van plan zijn om lang op reis te gaan naar een land waar tuberculose veel voorkomt, worden geadviseerd om vooraf contact op te nemen met de regionale afdeling tbc-bestrijding van de GGD.

In 2011 werd bij 1.012 personen in Nederland tuberculose vastgesteld. Dit is iets minder dan het aantal patiënten in 2010. De daling was echter niet gelijk verdeeld over Nederland en over verschillende bevolkingsgroepen. In de regio’s 'Noord-Holland Flevoland' en Den Haag nam het aantal patiënten ten opzichte van voorgaande jaren toe met respectievelijk acht en dertien procent. Het aantal in het buitenland geboren patiënten met tuberculose daalde met elf procent. Het aantal in Nederland geboren patiënten daarentegen nam met vijf procent toe. Deze toename betrof vooral tweede generatie immigranten. In 2011 was in totaal zeventig procent van de patiënten geboren in het buitenland.

Multiresistente tbc werd in 2011 bij vijftien patiënten vastgesteld. In 2010 waren er elf patiënten met MDR-tbc in Nederland. Al deze patiënten waren afkomstig uit het buitenland.

© Nationale Zorggids