Logo_images

Uit kostenoverwegingen schrijven ziekenhuizen soms minder of goedkopere medicijnen voor dan artsen medisch noodzakelijk achten. Het afgelopen jaar hebben minstens tientallen patiënten op niet-medische gronden van medicijnen moeten wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorzieningen (EGV) dat in opdracht van minister Schippers is verricht. Dit meldt de Volkskrant. 

De minister vindt de resultaten zorgwekkend. 'Een voorschrijver dient altijd conform de stand van de wetenschap en de praktijk van de geneesmiddelen te kunnen voorschrijven', aldus de minister. 'Duur waar het moet, goedkoop waar het kan.'
 
30 procent van de oncologen stelt in een enquête om financiële redenen weleens belemmerd te zijn bij het voorschrijven van door hen medisch noodzakelijk geachte medicijnen. Onder de hemato-oncologen is dit percentage 50 procent. 'Het gaat hierbij in vrijwel alle gevallen om geneesmiddelen die ofwel niet zijn geregistreerd ofwel niet gangbaar zijn bij de gestelde indicatie', zegt de Leidse oncoloog Hans Gelderblom, voorzitter van de beroepsvereniging van oncologen NVMO. 
 
Sinds 1 januari 2013 valt de bekostiging van enkele kankermedicijnen, groeihormonen en ontstekingsremmers voor onder meer reumapatiënten onder de ziekenhuisbudgetten. De maatregel moest voor betere kwaliteit van de zorg leiden, minder kosten en de patiënt mocht er niks van merken. Nu blijkt dat de patiënt er wel wat van merkt heeft Schippers de overheveling van andere geneesmiddelen vanaf 1 januari 2015 opgeschort. 
 
'De minister maakt een terechte pas op de plaats', zegt Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. 'We hebben geen enkel zicht op welke medicijnen ziekenhuizen voorschrijven tegen welke kosten.' In de jaarverslagen van ziekenhuizen worden de kosten per medicijn niet uitgesplitst. Uyl: 'We zien de kwaliteit van de zorg voor patiënten verslechteren zonder te weten of de beoogde besparingen worden behaald.”
 
Kinderen met groeistoornissen worden ook getroffen door de overheveling. De kosten worden bij 37 procent van de overstap op een ander medicijn opgegeven als reden. 
 
Er is nog niet eerder onderzocht hoeveel dure geneesmiddelen op niet-medische gronden worden onthouden. Uyl: 'Op basis van de omzetcijfers van farmaceuten hebben we eerder al een grote variatie in voorschrijfgedrag van ziekenhuizen vastgesteld.'
 
 
© Nationale Zorggids