Normal_ziekenhuis_voedsel

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Wageningen UR Food & Biobased Research vragen in een gezamenlijk initiatief aandacht voor het verminderen van voedselafval. Eerder onderzoek laat zien dat van de warme maaltijden in zorginstellingen bijna de helft dagelijks in de afvalbak verdwijnt. Dat meldt Zorgvisie.

Een onderzoek van Food & Biobased Research toonde aan dat van de 350.000 dagelijkse maaltijden in zorginstellingen gemiddeld veertig procent wordt weggegooid. Om de voedselverspilling in kaart te brengen ontwikkelde Food & Biobased Research een methodiek. Samen met de ziekenhuizen werd bekeken waar in het proces het meeste voedsel wordt weggegooid, zodat de ziekenhuizen gerichte maatregelen kunnen nemen om zuiniger om te springen met voedsel.

Volgens voorzitter van de NVZ Yvonne van Rooy past het initiatief goed bij de doelstellingen van ziekenhuizen om te streven naar meer effectiviteit en duurzaamheid in de dagelijkse gang van zaken in ziekenhuizen. 'Bovendien zorgt het voor meer tevreden patiënten en draagt het bij aan betere zorg.' Joost Snels, onderzoeker bij Food & Biobased Research: 'Door minder voedsel weg te gooien, kunnen ziekenhuizen besparingen realiseren. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in kwalitatief nog betere maaltijden.'

De door de kennispartners ontwikkelde methodiek wordt inmiddels met succes toegepast. Zo hebben Rijnland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen aantonen dat zij met nieuwe maaltijdconcepten minder eten zijn gaan weggooien.

© Nationale Zorggids