Normal_intensive_care

Patiënten op de intensive care (IC) kunnen met minder preventieve antibiotica worden behandeld dan nu meestal gebeurt. Per jaar kan ongeveer tien miljoen euro worden bespaard zonder dat de kwaliteit van de zorg eronder lijdt, zo blijkt uit een onderzoek onder leiding van het UMC Utrecht. Dit meldt de NOS.

Mensen die op de IC verpleegd worden zijn extra kwetsbaar voor infecties. Daarom krijgen ze vaak op twee manieren antibiotica toegediend: via een mondpasta met antibiotica en via een maagsonde. Het onderzoek onder 12.000 patiënten in zestien ziekenhuizen laat zien dat het gebruik van alleen mondpasta even effectief is als de gecombineerde behandeling. De patiënten werden verdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep alleen mondpasta met antibiotica kreeg en de andere groep daarnaast ook antibiotica kreeg toegediend via een maag-darmsonde. De sterfte in beide groepen patiënten verschilde nauwelijks en er was ook geen significant verschil in het aantal infecties. Wel werden er vaker antibiotica-resistente bacteriën gevonden in de darmen van de patiënten die alleen mondpasta kregen, maar dat waren kleine aantallen.

Omdat een behandeling met alleen mondpasta tien keer goedkoper is, verdient dit volgens de onderzoekers de voorkeur. Inmiddels zijn de rechtlijnen voor preventief gebruik van antibiotica in de IC hierop aangepast. Jaarlijks krijgen 30.000 patiënten op de IC preventief antibiotica via zowel een maagsonde als mondpasta, wat ongeveer 400 euro per patiënt kost. Een behandeling met alleen mondpasta kost rond de veertig euro.

© Nationale Zorggids