Normal_luchtwegspreekuur

De afdelingen Longgeneeskunde en Kindergeneeskunde van Meander Medisch Centrum (MC) werken nu samen via het speciale kinderluchtwegspreekuur. Hierdoor kunnen kinderen optimaal profiteren van de aanwezige kennis en expertise in het ziekenhuis. Dat meldt Meander MC.

Aan het speciale kinderluchtwegspreekuur werkt een kinderlongverpleegkundige mee. Juist de combinatie van een gespecialiseerde kinderarts en een kinderlongverpleegkundige levert voor ouders van kinderen een grote meerwaarde op. De kinderlongverpleegkundige richt zich met name op voorlichting en begeleiding van gezinnen met een kind met bijvoorbeeld astma. Zij legt uit wat kinderen kunnen doen om zo min mogelijk last te hebben van allergieën en hoe belangrijk het is voor kinderen met astma om te sporten.

Kinderlongverpleegkundige Linda Oudenaller: 'Bij veel ouders leven vragen als: Heeft mijn kind astma? Helpt de puffer eigenlijk wel? Kan ik nog meer doen om te voorkomen dat mijn kind benauwd wordt? Ook hierbij kan het kinderluchtwegspreekuur helpen. Wij bespreken de patiënten met elkaar als team en kunnen besluiten medicijnen te geven, maar juist ook medicijnen die niet helpen weer te stoppen. Ik leg aan ouders uit wat zij in de toekomst kunnen verwachten.'

© Nationale Zorggids