Logo_logo-venj-ivenj

De Inspectie Veiligheid en Justitie luidt de noodklok over de 112-meldkamers in Nederland. Driekwart van de politiemeldkamers kampt met onderbezetting en bij de brandweer en ambulance kan de helft van de meldkamers de roosters niet vullen. De helft van de 25 meldkamers werkt met een verouderd of afgeschreven computersysteem. Een back-up hebben ze niet. Dit melden de Inspectie Veiligheid en Justitie, het Agentschap Telecom en het AD. 

De Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom hebben in het kader van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de 25 meldkamers in Nederland. Per meldkamer is een beeld van de huidige situatie op het gebied van organisatie, personeel, taakuitvoering en beheer opgesteld.  
 
De inrichting en de taakuitvoering van de meldkamers is zowel tussen als binnen de disciplines zeer divers. Ook zijn veel meldkamers op dit moment op het gebied van continuïteit kwetsbaar. Meldkamers kunnen niet of beperkt taken van andere meldkamers overnemen. Ze beschikken niet of over een beperkte uitwijklocatie. Daarbij ontbreekt het aan sturing op het beheer van de meldkamer en aan een algehele risico-inventarisatie ten aanzien van de continuïteit. Tot slot voeren veel meldkamers in het kader van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie een terughoudend investeringsbeleid ten aanzien van personeel en (ICT-) systemen. De Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom trekken daarom aan de bel over de onderbezetting van de meldkamers en de veroudering van het computersysteem. 
 
De transitie naar de LMO is volgens de huidige planvorming afgerond in 2021. Dit maakt dat pas over zes jaar alle huidige aandachtspunten van de meldkamers daadwerkelijk zijn opgelost. De inspecties zijn van oordeel dat een aantal aandachtspunten al gedurende de transitie opgepakt moet worden.
 
© Nationale Zorggids