Normal_anesthesie_personeel_ziekenhuis

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gaat vandaag weer om tafel met vier werknemersorganisaties om te onderhandelen over de cao UMC's. De cao van de Universitair Medische Centra (UMC's) is op 1 april 2015 verlopen. 

Op dinsdag 17 maart zijn de NFU, de werkgeversorganisatie van de acht Nederlandse UMC's, en de vier werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, AC/FBZ, CMHF en CNV Zorg & Welzijn begonnen met de onderhandelingen van de nieuwe cao. De huidige cao is per 1 april afgelopen. De cao geldt voor alle 67.000 medewerkers van de UMC's, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten. 
 
De standpunten van de partijen liggen nog ver uiteen. De NFU heeft aangegeven dat de financiële ruimte beperkt is, door overheidsmaatregelen. Het wordt de uitdaging om binnen deze beperkte ruimte een nieuwe cao af te sluiten die én zorgt voor zoveel mogelijk behoud van banen én voor verbetering en modernisering van arbeidsvoorwaarden. De NFU zet in op het afsluiten van een langjarige cao met duidelijke, vereenvoudigde regelgeving. 
 
De werknemersorganisaties zetten in op een loonsverhoging, werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid (vooral in combinatie met werken in onregelmatigheidsdiensten) en afspraken voor specifieke (beroeps)groepen. 
 
Lees hier de voorstellen van de bonden. Om de voorstellen van de NFU in te zien, klikt u hier
 
© Nationale Zorggids