Normal_borstkanker2342

Er zijn sterke aanwijzingen dat een borstreconstructie na borstkanker de kans op het krijgen van lymfoedeem verkleint. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van plastisch chirurg in opleiding Tiara Lopez Penha. Lymfoedeem is een ernstige complicatie die vaak optreedt bij vrouwen met borstkanker. Jaarlijks worden ongeveer 13.000 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker, waarvan 6 tot 43 procent afhankelijk van bepaalde risicofactoren lymfoedeem ontwikkelt. Dat meldt de Universiteit van Maastricht. 

Lopez Penha deed onderzoek naar de oorzaken en de (psychische) gevolgen van lymfoedeem. Uit haar onderzoek blijkt onder andere dat deze aandoening grote impact heeft op de kwaliteit van leven van patiënten en vaak wordt onderschat, ook door medische professionals. Ze pleit daarom voor gericht vervolgonderzoek naar een aantal veelbelovende behandelingen, waarmee in de toekomst lymfoedeem na borstkanker beter kan worden behandeld.

Het lymfoedeem heeft met name impact op fysiek, sociaal en psychisch vlak. De toepassing van borstreconstructie na borstkanker kan naar verwachting bijdragen aan het voorkomen van deze complicatie. De resultaten tonen aan dat bij vrouwen die een borstreconstructie ondergaan lymfoedeem minder vaak voorkomt. Er is nader onderzoek nodig om het effect hiervan in kaart te brengen. Reconstructieve chirurgie is een belangrijk onderdeel van borstkankerbehandelingen. Het zorgt voor een verbeterde esthetiek en draagt bij aan een verbetering van het lichaamsbeeld van patiënten en de kwaliteit van leven van patiënten. 

Lopez Penha pleit voor verder onderzoek naar lymfoedeem van de arm na de behandeling van borstkanker. “Op dit moment wordt lymfoedeem na de behandeling van borstkanker behandeld door middel van het masseren van de arm en het dragen van een kous, wat voor de patiënt sterk invaliderend is. Ondanks dat de patiënt is genezen van borstkanker ondervindt de patiënt nog steeds hinder van de behandeling”, aldus Lopez Penha. Met de huidige inzichten is het van belang dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van supra-microchirurgie voor de behandeling van lymfoedeem, om patiënten in de toekomst beter te kunnen behandelen.


©Nationale Zorggids