Normal_depressie

Net als bij mensen met hartproblemen of een suikerziekte zijn depressie en angstklachten ook een bedreiging voor patiënten met een nierziekte. Promovendus Bert Loosman bestudeerde nierpatiënten op angst- en depressieklachten. Hij vindt dat er in de behandelprogramma's meer aandacht moet komen voor de mentale risico's die de ziektes met zich meebrengen. Dat meldt de Telegraaf.

Nierpatiënten die last hebben van angst- of depressieklachten hebben een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Ook worden ze sneller opgenomen in het ziekenhuis en starten ze sneller met een dialyse. 30 tot 40 procent van de patiënten geeft aan last te hebben van dergelijke klachten zonder dat er een diagnose is gesteld. Deze klachten hebben volgens Loosman wel een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven van de patiënt. “Uit andere onderzoeken blijkt dat bij uiteindelijk 20 procent van de nierpatiënten ook daadwerkelijk de diagnose van een depressie wordt gesteld”, zegt Loosman.

De promovendus zegt nog niet te weten hoe de patiënten het beste behandeld kunnen worden. Eerst moet het probleem worden erkend en herkend, daarna kan er verder onderzoek gedaan worden. Zo kan een behandeld arts de patiënt ondersteunen door bijvoorbeeld praktische tips te geven, aldus Loosman. 

©Nationale Zorggids