Normal_patient_in_bed

Elkaars taal niet spreken, elkaars cultuur niet kennen, patiënten die de weg in de Nederlandse zorg niet weten en een zorgstelsel dat niet overal even goed aansluit op de situatie van patiënten. Het is een greep uit de problemen die zorgverleners in de eerste lijn dagelijks tegenkomen als zij met vluchtelingen te maken krijgen. Dat melden ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG.

Zes zorgverleners in de eerste lijn vertelden afgelopen woensdag over hun ervaringen tijdens het EerstelijnsCafé, georganiseerd door zeven belangenorganisaties in de zorg. De organisatie beoogt het onderwerp zorg voor asielzoekers daarmee op de kaart te zetten. Lodi Hennink, voorzitter van de EerstelijnsPartners: “Vanuit de rijksoverheid, gemeenten en samenleving is veel aandacht voor huisvesting en veiligheid, maar veel minder voor goede zorg aan vluchtelingen. Terwijl ook dit een essentieel onderwerp is voor vluchtelingen en hun zorgverleners. Goede zorg is een basisvoorwaarde voor het kunnen functioneren in Nederland – of je nu uiteindelijk blijft of weer vertrekt.”

Naar schatting hebben rond 50 duizend vluchtelingen in 2015 asiel aangevraagd in Nederland. Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen, die sneller vanuit de opvang in de gemeente komen wonen. Zo worden er zo’n 16 duizend statushouders versneld gevestigd in het zogenaamde gemeentelijk versnellingsarrangement.

Zorgverleners in de wijk willen deze nieuwkomers de zorg kunnen bieden die zij verdienen. Dat kan nu niet altijd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een tolkentelefoon, tijdgebrek of ingewikkelde regelgeving. Tijdens het café riepen de sprekers nadrukkelijk op tot een ruimere regeling voor het vergoeden van het inzetten van een tolkentelefoon. Ook werd specifiek aangevraagd voor alleenstaande jonge vluchtelingen die soms tussen wal en schip raken.

Ggz-consulent bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers Gwenda Pelupessy vertelt: “Veel vluchtelingen staan bij aankomst in Nederland in de overlevingsmodus. Het kan een tijdje duren voor hun gezondheidsproblemen aan de oppervlakte komen; bijvoorbeeld nadat ze gehuisvest zijn. Dan komen vaak stress, trauma’s of onderdrukte fysieke problemen naar boven. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Want juist als je je leven in een nieuw, onbekend land wilt opbouwen, moet je stevig in je schoenen staan.”

Het EerstelijnsCafé wordt georganiseerd door de gezamenlijke belangenorganisaties in de eerstelijn ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG.  

© Nationale Zorggids