Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

Als bij het berekenen van de ziektelast van letsel door geweld naast de sterfte ook de lichamelijke en psychische gevolgen worden meegeteld, stijgt de totale ziektelast van letsel door geweld met 73 procent. Tot nu toe is de ziektelast van 'letsel door geweld' alleen uitgedrukt als het aantal mensen dat hierdoor vroegtijdig overlijdt. Nieuwe berekeningen zouden een realistischer beeld kunnen scheppen over de daadwerkelijke schade van letsel door geweld. Dit meldt RIVM.

Ziektelast is het verlies van gezondheid binnen een bevolking door ziekte en vroegtijdig overlijden. Met de nieuwe berekeningen is 80 procent van de stijging toe te schrijven aan lichamelijk letsel en 20 procent aan de psychische gevolgen (PTSS en depressie) voor de slachtoffers van geweld. De uitkomsten van de nieuwe berekeningen blijven een onderschatting van de werkelijke cijfers doordat informatie ontbreekt, zoals gegevens over slachtoffers die niet op de eerste hulp zijn geregistreerd.

De ziektelast van letsel door geweld vormt in Nederland 3 procent van de ziektelast van alle letsels, zoals letsel door verkeersongevallen, blessures en suïcidepogingen. Naast de verbeterde ziektelastberekening is ook een berekening gemaakt van de kosten die gepaard gaan met letsel door geweld. Schattingen van de medische kosten en verzuimkosten als gevolg van lichamelijk letsel door geweld bedragen in de onderzochte periode (2009-2013) jaarlijks gemiddeld respectievelijk 30 miljoen euro en 66 miljoen euro. De geschatte kosten voor de psychische gevolgen van letsel door geweld (PTSS en depressie) zijn aanzienlijk lager (5,2 miljoen euro).

Het onderzoek werd uitgevoerd over de periode 2009-2013, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid  en Veiligheid en Justitie. Het onderzoek is onder regie van het RIVM uitgevoerd door het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (ErasmusMC) en de Stichting VeiligheidNL.

© Nationale Zorggids