Logo_logo_nierstichting

De Nierstichting geeft 520.000 euro subsidie aan wetenschappers prof. dr. Ton Rabelink (Leids Universitair Medisch Centrum) en de Australische prof. dr. Melissa Little om hun onderzoek naar een ‘nier op maat’ te versnellen: een nier gekweekt met lichaamseigen stamcellen. Dat meldt de Nierstichting.

Het duurt nog even voordat de nier op maat komt. Maar de tussenstappen die ervoor nodig zijn, kunnen binnen een paar jaar al concrete verbeteringen opleveren. Zoals meer geschikte donornieren en een langere levensduur van donornieren. Stamcelonderzoek heeft een enorme potentie om het leven van nierpatiënten te verbeteren; daarom investeert de Nierstichting er de komende jaren fors in.

Het onderzoek naar een 'nier op maat', getiteld Record KID, valt onder de zogenoemde regeneratieve geneeskunde: het wetenschapsveld dat nagaat hoe je de functie van beschadigd weefsel kunt herstellen, door het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken. Hierbij spelen specifieke lichaamscellen, stamcellen, een grote rol. Stamcellen zijn cellen die nog niet ver zijn gespecialiseerd en dus nog verschillende typen weefsel kunnen worden. Ook regelen ze de groei van nieuwe cellen.

De komende drie jaar gaan Rabelink en Little samenwerken aan een nier gekweekt met lichaamseigen stamcellen. Little heeft eerder uitgezocht hoe je van een stamcel een stukje nierweefsel kunt maken. De volgende stap zou zijn om van  lichaamseigen stamcellen in een lab stukjes nierweefsel te maken. De 'bouwstenen' voor een nier op maat zijn daarmee beschikbaar. Nu moeten Rabelink en Little uitzoeken onder welke omstandigheden en in welke volgorde de bouwstenen bij elkaar moeten komen om een functionerende nier te krijgen.

Over enkele tientallen jaren kan het mogelijk worden dat mensen met chronische nierschade als gevolg van bijvoorbeeld hoge bloeddruk, een nier krijgen die is gekweekt met eigen stamcellen. Maar voor die tijd kunnen tussenresultaten uit dit en ander wereldwijd stamcelonderzoek al concrete verbeteringen opleveren voor nierpatiënten. Gebruik van nierstamcellen kan ervoor zorgen dat meer potentiële donornieren geschikt worden gemaakt voor transplantatie. En het toevoegen van stamcellen van de levende nierdonor, aan de getransplanteerde nier, kan in de toekomst mogelijk schade als gevolg van de transplantatie herstellen - waardoor de donornier langer mee gaat.

Door: Redactie Nationale Zorggids