Normal_ziek-verkouden-griep

In de afgelopen winter was er sprake van een griepepidemie van gemiddelde ernst en omvang. Wat betreft andere infecties aan de luchtwegen kreeg het RIVM in 2015 iets meer meldingen van tuberculose en van legionella dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het jaaroverzicht respiratoire infecties van 2015, zo meldt het RIVM.

De griepepidemie van afgelopen winter duurde 11 weken. De match tussen het griepvaccin en de heersende griepvirussen was beter dan in het jaar ervoor.  In het afgelopen griepseizoen bezochten naar schatting ruim 200.000 mensen de huisarts voor griepachtige klachten. Naar schatting 6,000 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis met griepcomplicaties. Tijdens de hele griepepidemie werden 3,900 meer sterftes geregistreerd dan in een zelfde periode zonder griep kon worden verwacht. Een deel van deze ‘extra’ sterfte hangt waarschijnlijk samen met de griepepidemie.

Het griepseizoen valt meestal in de periode december tot maart en duurde de laatste jaren gemiddeld 12 weken. De lengte van een griepseizoen en de ernst van de heersende griep kan echter sterk wisselen. Vanaf oktober krijgen 60-plussers en mensen met een chronische medische aandoening een uitnodiging voor de griepprik.

In 2016 gingen 96,000 mensen naar de huisarts vanwege een longontsteking. Longontsteking kan veroorzaakt worden door verschillende ziekteverwekkers, waaronder het griepvirus.  Jaarlijks komen veel mensen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking of andere ernstige acute luchtwegklachten. Het RIVM ontwikkelt momenteel een surveillance systeem in samenwerking met ziekenhuizen.

Van de meldingsplichtige luchtweginfectieziekten kwam in 2015 zowel tuberculose (867 meldingen ten opzichte van 814 in 2014) als legionella (419 meldingen ten opzichte van 348 in 2014) meer voor dan voorgaande jaren. Bij tuberculose heeft dit vooral te maken met het toegenomen aantal asielzoekers uit de hoorn van Afrika. Bij legionella zien we de afgelopen jaren een stijgende trend. Dit is waarschijnlijk gekoppeld aan de warmere nattere zomers.

Door: Redactie Nationale Zorggids