Normal_rechtszaak__medisch__stethoscoop__hamer

Een Drentse neuroloog heeft drie jaar geleden niet doorgehad dat een oudere patiënt een dwarslaesie had. Hierdoor zit de man waarschijnlijk onnodig in een rolstoel gedurende de laatste jaren van zijn leven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de neuroloog aangeklaagd nadat het een melding ontving van zijn werkgever het Röpke Zweers Ziekenhuis. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Toen de patiënt in 2013 viel, werd hij opgenomen op de spoedhulp in Hardenberg. Pas twee dagen na zijn opname werd de neuroloog ingeschakeld. Hij liet toen een CT-scan maken, waarop niets afwijkends te zien was. De patiënt toonde bovendien geen verlammingsverschijnselen. De neuroloog adviseerde daarom revalidatie en fysiotherapie. Maar toen de patiënt na enkele dagen fysiek achteruitging en wel verlammingsverschijnselen begon te vertonen, werd een MRI-scan gemaakt. Daaruit bleek inderdaad dat hij een zeldzame soort dwarslaesie had.

De aangeklaagde arts ontkent zijn fouten niet en betreurt de situatie. De kans op herhaling is volgens hem echter klein, omdat hij en zijn collega's in het ziekenhuis in Hardenberg kampten met een hoge werkdruk. Hij is nu elders in Noord-Nederland werkzaam. Volgens de artsen in het tuchtcollege zijn er meerdere fouten gemaakt tijdens de behandeling van de oudere man, niet alleen door de neuroloog. Hij werd bijvoorbeeld niet in een speciale brancard naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Bovendien liet een andere neuroloog zijn vermoedens van een dwarslaesie wel horen, maar collega’s wilden het niet horen.

De artsen in het tuchtcollege benadrukken de zeldzaamheid van de soort dwarslaesie, hierdoor zien artsen deze vorm bijna nooit. De uitspraak van het tuchtcollege volgt binnenkort. 

Door: Redactie Nationale Zorggids