Logo_rivm__logo

Na jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn vorig jaar 867 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 53 patiënten meer dan in 2014. De voornaamste oorzaak is de toegenomen instroom van asielzoekers uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Daarnaast zijn er iets meer autochtone Nederlanders met tbc. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage door het RIVM.

Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2015 voor bij een kwart van de patiënten in Nederland. Bijna driekwart (72 procent) van het totale aantal tbc-patiënten is geboren in gebieden waar tuberculose veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. In 2015 kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea en Ethiopië.

Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer) verschillende medicijnen tegelijkertijd innemen. Van de tbc-patiënten uit 2014 zonder resistentie tegen de medicijnen, voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dat is iets minder dan in 2013, toen was het namelijk 91 procent. De behandelresultaten van 2015 zijn nog niet bekend.

Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose. Tuberculose is vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. In 2015 was van 36 tbc-patiënten bekend dat ze tevens een hiv-infectie hadden. Van een groot deel van de tbc-patiënten is echter onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 60 in 2015, maar is nog steeds veel lager dan de 100 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert.

Door: Redactie Nationale Zorggids