Normal_vuurwerk

In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijnstof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd “zeer slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Dat meldt RIVM.

De hoogste concentratie fijnstof is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1118 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties daalden in de loop van de nacht op veel plaatsen tot normale waarden. In de noordelijke provincies ging dit langzamer en waren de concentraties in de loop van zondagochtend weer normaal.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Aan het einde van het symposium 'Samen meten aan luchtkwaliteit' op 7 december heeft het RIVM stofsensoren uitgedeeld. Een groep geïnteresseerde vrijwilligers kon hiermee zelf tijdens de jaarwisseling het effect van vuurwerk op de hoeveelheid fijnstof meten. De eerste resultaten laten zien dat de sensoren goed in staat waren om de effecten van het vuurwerk te registreren. De door de sensoren gemeten stofconcentraties waren kort na middernacht op veel locaties drie tot tien keer zo hoog als daarvoor. De komende weken zullen de resultaten nader worden uitgewerkt en worden vergeleken met de officiële metingen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids