Normal_tattoo_tattoeren_tattoage

Veel zwarte tatoeage- en permanente make-up-inkten bevatten nog steeds stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van consumenten. 17 van de 52 onderzochte inkten bevatten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) die kankerverwekkend kunnen zijn. Daarnaast bevatten 8 inkten te hoge gehaltes aan zware metalen; 2 inkten hebben te hoge gehaltes aan PAK’s en zware metalen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 en 2016 heeft gedaan. De NVWA heeft de verkoop van de onveilige inkten verboden en de overtreders beboet. Dat meldt de NVWA. 

De NVWA beraadt zich op stappen die kunnen worden genomen om de naleving van de doelgroep te verbeteren nu importeurs en handelaren de veiligheid van de inkten onvoldoende waarborgen. De NVWA deed niet alleen onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals PAK's en zware metalen, maar ook naar de steriliteit van de inkten en naar de gegevens op de etiketten van inkten.

Uit het onderzoek blijkt dat 30 van de 52 inkten niet voldoen aan één of meer van de eisen. De NVWA heeft de verkoop van deze producten verboden. Soms kwam in een product meer dan één afwijking voor. Twee monsters waren niet steriel. In geen van de onderzochte inkten werden pathogenen aangetroffen. Het etiket van 19 producten voldeed niet aan de eisen. Zo ontbraken bijvoorbeeld naam en adres van de producent, de datum van minimale houdbaarheid, het batch- of codenummer of de ingrediëntenlijst.

In de Nederlandse wetgeving zijn de eisen voor tatoeagekleurstoffen vastgelegd in het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen 2003. Consumenten kunnen door tatoeëren of het aanbrengen van permanente make-up worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Sommige van deze stoffen kunnen kankerverwekkend zijn, ze kunnen het DNA van iemand beschadigen of ze kunnen een schadelijk effect hebben op de voortplanting. Deze stoffen zijn in de tatoeage- en PMU-inkten verboden. Andere stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken of opbouwen. Deze stoffen moeten op het etiket of de verpakking worden vermeld. 

Door: Redactie Nationale Zorggids