Normal_verpleegkundige_beademing_vrouw_ziekenhuis

Patiënten die chronisch beademd moeten worden, hoeven niet in een ziekenhuis te worden opgenomen voor het instellen hiervan. Dit kan effectief en veilig thuis gebeuren, wat niet alleen prettiger is voor de patiënt, maar ook een kostenbesparing van 3.000 euro per patiënt oplevert. Dit blijkt uit het proefschrift van verpleegkundig specialist Anda Hazenberg van het Centrum voor Thuisbeademing, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit meldt het UMCG.

Een patiënt die chronisch beademd wordt is afhankelijk van een beademingsapparaat, meestal voor de rest van het leven. Dit zijn patiënten met een zenuw- en/of spierziekte, een aangeboren scheve rug, een longziekte of een slaapapneu. Het belangrijkste doel bij chronische beademing is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt.

In Nederland wordt chronische beademing in de thuissituatie sinds 1960 toegepast. De afgelopen jaren is het aantal patiënten met chronische thuis beademing in Nederland fors toegenomen tot bijna 3.000 in 2016.  Bij wie de instelling voor de beademing in het ziekenhuis gebeurt, wordt vaak voor acht dagen opgenomen.

Hazenberg onderzocht 77 patiënten die moesten worden ingesteld op chronische ademhalingsondersteuning. Bij de helft gebeurde dit in het ziekenhuis, bij de andere helft gebeurde dit thuis. Buiten het ziekenhuis werd telemonitoring gebruikt, het op afstand bekijken van gegevens van het beademingsapparaat en van de meetapparatuur. Zes maanden na het instellen op de beademing vergeleek zij de gegevens van beide groepen met elkaar. Het koolzuur- en zuurstofgehalte in het bloed en de kwaliteit van leven verbeterde in beide groepen vergelijkbaar. Bovendien is het instellen op de beademing thuis veel goedkoper, het scheelt namelijk 3.000 euro per patiënt.

Door: Redactie Nationale Zorggids