Logo_logo_rvs

Druk gedrag bij schoolkinderen, een kinderwens die niet in vervulling gaat, ouderdom die met gebreken komt: verschijnselen die samenhangen met levensfasen worden te vaak eenzijdig als medische problemen gezien, constateert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Maar de oorzaken liggen vaak dieper, bijvoorbeeld bij hoge maatschappelijke verwachtingen. Een bezoek aan de dokter of gebruik van medicijnen is dan niet altijd de beste oplossing. De RVS pleit ervoor maatschappelijke problemen niet altijd door de medische bril te bekijken, zo meldt de RVS. 

De verwachtingen van het leven zijn in de huidige samenleving vaak onrealistisch hoog. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van verschillende levensfasen. Het is nu eenmaal niet zo dat iedereen een ideaal leven kan leiden: een zorgeloze jeugd, een snelle carrière, blijmoedig ouderschap en oud worden in blijvend goede gezondheid.

Soms moeten mensen hun persoonlijke manier kunnen vinden om met knelpunten in levensfasen om te gaan. Als hoge verwachtingen van het leven niet uitkomen en tot knelpunten leiden, lijkt een medische behandeling vaak een oplossing. Hierdoor wordt een maatschappelijk probleem teruggebracht tot een individueel medisch probleem. De RVS pleit voor het erkennen van deze problemen als maatschappelijke problemen en wil deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren.

Pauline Meurs, voorzitter van de RVS: “We moeten het meer hebben over de rol van leraren, werkgevers en maatschappelijk werkers. Zij zijn bij uitstek de mensen die kunnen voorkómen dat mensen te snel of onnodig in het medische circuit terechtkomen. Door op school en thuis meer ruimte te bieden aan druk gedrag dat ook gewoon bij de leeftijd kan horen, krijgen naar verwachting minder kinderen ten onrechte medicatie voorgeschreven. Door tijdens de opleiding te spreken over de brede context van gezinsplanning en de dilemma’s die daarbij horen, worden jongeren al vroeg geïnformeerd over afnemende vruchtbaarheid en wordt het vraagstuk van het combineren van gezin en carrière bespreekbaar gemaakt”.  

Op 4 april krijgt demissionair minister Jet Bussemaker van Onderwijs het advies “Recept voor maatschappelijk probleem” aangeboden uit handen van Meurs.

Door: Redactie Nationale Zorggids