Logo_logo_long_alliantie_nederland

De Tweede Kamer ontvangt vandaag een tienpuntenplan van de Long Alliantie Nederland (LAN). Hierin presenteert de Alliantie, met ruim 30 ondertekenaars, een concrete, integrale aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. Daarbij deden zij, in het bijzijn van patiënten en ondertekenaars, een oproep aan de politiek om hiermee aan de slag te gaan, ook al tijdens de formatieonderhandelingen. Dat meldt LAN.

In het manifest worden tien punten benoemd die moeten worden aangepakt om beroepslongziekten uit te bannen. Zo moet er in de zorg meer aandacht komen voor de factor arbeid, moet de veiligheid worden verhoogd door het stimuleren van technische innovaties en moet arbozorg onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet. 

De Long Alliantie Nederland pleit voor een integrale aanpak voor beroepslongziekten om de ruim tweeduizend doden per jaar als gevolg van beroepslongziekten te voorkomen. In het manifest wordt de vergelijking gemaakt met de succesvolle aanpak van de verkeersveiligheid om tot een aanzienlijke daling van het aantal verkeersdoden te komen. Actieve inzet door verschillende partijen, waaronder brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en zorgverleners, is daarvoor essentieel. 

Het manifest wordt ondersteund door ruim dertig partijen, waaronder patiëntenorganisaties (onder andere van astbestslachtoffers, longkanker, astma, COPD en longfibrose), verschillende beroepsverenigingen zoals de vereniging voor bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, longartsen en kaderhuisartsen Astma en COPD en maatschappelijke organisaties zoals de FNV. 

Door: Redactie Nationale Zorggids