Logo_logo_nvwa_nieuw

Terwijl de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in november vorig jaar niets deed met een concrete melding van fipronil-gebruik bij pluimveebedrijven, ondernam de toezichthouder wel actie bij eerdere vondsten van fipronil in de groente- en zelfs in de bloementeelt. Dit omdat de volksgezondheid mogelijk in gevaar was. Dat blijkt uit twee rapporten uit 2009 en 2012 van het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA in handen van EenVandaag. Deze rapporten zijn te vinden op www.eenvandaag.nl, meldt EenVandaag. 

Het rapport uit 2009 gaat over het aantreffen van fipronil bij rozentelers. Dit wordt verder onderzocht om tot een advies te komen over het gevaar van de aanwezigheid van resten fipronil in de bloemen. Het Bureau Risicobeoordeling concludeert dat er bij overmatig gebruik en onvoldoende persoonlijke bescherming risico’s kunnen bestaan voor werkers in de kassen, bloemisten en voor mensen die rozenblaadjes eten. Als advies wordt gesteld dat er voorlichting moet komen naar mensen die met deze snijbloemen werken of consumenten die blaadjes consumeren. Er zou een lijst moeten komen van bloemen die wel zonder risico geconsumeerd kunnen worden.

De NVWA kreeg in 2012 een melding van een paprikateler dat er zeer veel hommelsterfte was in zijn kas na het gebruik van het middel Nocturn. Het blijkt dat het bestrijdingsmiddel vervuild is met fipronil. Het middel wordt gebruikt tegen rupsen bij teelt van tomaten, paprika’s, aubergines en Spaanse pepers. Direct na de melding geeft de NVWA opdracht aan het laboratorium RIKILT om onderzoek te doen naar het bestrijdingsmiddel en worden tomaten en paprika’s onderzocht op aanwezigheid van fipronil. Dit wordt aangetroffen in de monsters, maar blijft binnen de grenswaarden.

De beide rapporten laten zien dat eerdere meldingen van fipronil in zowel bestrijdingsmiddelen gebruikt bij groente- en bloementeelt wel gelijk leiden tot actie en onderzoek. Het onderzoek ging over aanwezigheid van fipronil in zowel bloemen als groente en de mogelijke gevaren daarvan voor de consument. Na de melding van november 2016 over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis, zag de NVWA geen aanleiding om onderzoek te doen naar fipronil in eieren of vlees. Dit terwijl de tip heel concreet was, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Het bedrijf Chickfriend werd daarbij met naam en toenaam genoemd, volgens de tipgever.

Door: Redactie Nationale Zorggids