Normal_hersens435

In het Erasmus MC is dinsdag 3 oktober door verschillende zorgverleners uit de regio Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een intentieverklaring getekend. Het betreft een pilot ten behoeve van waardegedreven ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct. Dit meldt Erasmus MC.

Door ondertekening committeren zorgaanbieders Rijndam Revalidatie, Laurens, Aafje, Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR), Lelie zorggroep en het Erasmus MC zich aan een gezamenlijke inspanning om de ketenzorg te verbeteren. Het eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam ondersteunt dit project in de thuissituatie. Zilveren Kruis gaat de zorg integraal inkopen en haalt daarmee de financiële barrières weg om de zorg rondom de patiënt te organiseren. Vergoeding gebeurt op basis van de gemeten kwaliteit. Naast verbetering van de kwaliteit van zorg, worden zo ook onnodige kosten voorkomen. De verwachting is dat het inkoopcontract in 2018 wordt gesloten.
 
Afspraken over financiering van ketenzorg voor patiënten met een herseninfarct worden nu gemaakt tussen zorgverzekeraars en individueel betrokken zorginstellingen. Dit systeem heeft als nadeel dat intensieve samenwerking niet gestimuleerd wordt. “We realiseren ons heel goed dat de toegevoegde waarde voor de patiënt alleen maar groter wordt als we in de regio goed met elkaar samenwerken en echt goed gecoördineerde zorg opleveren. Met de ervaring die we in deze pilot opdoen, gaan we de komende tijd meer ziektebeelden op deze manier organiseren”, aldus Jan Hazelzet, Hoogleraar Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg, Erasmus MC.
 
Met het tekenen van deze intentieverklaring wordt de samenwerking tussen de Rotterdamse zorginstellingen op het gebied van ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct verder versterkt. Zorg wordt integraal geleverd. En wordt binnen de keten daar geleverd waar de beste kwaliteit geboden kan worden, aansluitend op de behoefte van de individuele patiënt. Dit levert naar verwachting uiteindelijk een betere uitkomst van de totale behandeling op voor de patiënt tegen lagere kosten. 
 
Herseninfarct zorg is teamwork. Bij de zorg rondom een patiënt met een herseninfarct zijn veel zorgverleners uit verschillende organisaties betrokken in verschillende fases. De onderlinge afstemming van de zorg die wordt geleverd in deze verschillende fases wordt ketenzorg genoemd. De coördinatie van de ketenzorg voor patiënten met een herseninfarct is in de regio Rotterdam in handen van de Rotterdamse Stroke Service (RSS).
 
Door: Redactie Nationale Zorggids