Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Zo’n 20 tot 40 procent van de ex-kankerpatiënten kampt met chronische vermoeidheidsklachten. Twee online interventies hebben patiënten succesvol geholpen bij het verminderen van deze klachten, zo blijkt uit het onderzoek ‘Fitter na Kanker’. Dit meldt het Helen Downling Instituut die de twee online interventies ontwikkelde, samen met Roessingh Research and Development. 

De ene interventie richt zich op begeleiding door een psycholoog en in de andere interventie werken ex-patiënten samen met een fysiotherapeut. Het effect van deze interventies werd tegenover het effect van minimale interventies gezet en daaruit bleek dat de twee online interventies met psycholoog en fysiotherapeut beter werken dan de minimale varianten en patiënten echt helpen met het verminderen van hun vermoeidheid.

Vermoeidheid bij voormalig kankerpatiënten treedt niet per se op na inspanning, maar toont zich plotseling. De vorm van vermoeidheid is extreem zwaar en is te vergelijken met uitputting. Klachten zetten langer door dan bij normale vermoeidheid. Ex-patiënten ervaren daardoor een beperkte kwaliteit van leven, omdat zij niet zoveel mee kunnen doen als anderen. Ze zijn bovendien angstiger, omdat de vermoeidheid op onverwachte momenten naar boven komt.

“Met een groeiend aantal mensen dat kanker krijgt en de levensverwachting die langer wordt, is er een sterke behoefte aan effectieve en toegankelijke behandelingen gericht op het verminderen van chronische vermoeidheid bij kanker. Online interventies zijn veelbelovend omdat de behandeling geheel thuis gevolgd kan worden”, legt Fieke Bruggeman-Everts van het Helen Dowling Instituut uit. Interventies die aanwezigheid op locaties vereisen zijn soms een stap te ver.

Wie de interventie met psycholoog gebruikt, zet in op gedragsverandering. Wie begeleid wordt door een fysiotherapeut zoekt een goede balans in beweging en activiteit. Ex-kankerpatiënten die de interventie met fysiotherapeut doen, krijgen een bewegingsmeter en op hun smartphone krijgen ze online feedback. 

Door: Redactie Nationale Zorggids