Normal_microscope-275984_1280

Het Center for Medical Imaging (CMI) van het UMCG ontvangt 1,5 miljoen euro subsidie van ZonMw voor het screenen met CT-scans op drie veel voorkomende ziekten: longkanker, longemfyseem en hart- en vaatziekten. Deze drie ziekten veroorzaken samen de hoogste mortaliteit, morbiditeit en economische last voor de gezondheid in de Westerse wereld en worden daarom ook wel de Big-3 genoemd.  Het doel van dit project, B3CARE genaamd, is om via biomarkers deze ziektebeelden in een eerder stadium te kunnen vaststellen. Dit meldt UMCG. 

B3CARE richt zich op CT-screening van de Big 3-ziekten. B3CARE bouwt verder op andere grootschalige projecten van het CMI, waarin CT-scans van hart en longen worden verricht. Volgens ZonMw is de betekenis van vroege detectie van deze ziekten met biomarkers hoog. Verder is ZonMw zeer positief over de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoeksgroep en de aanwezige expertise.

In B3CARE werkt een multidisciplinair team samen met expertise in radiologie, longziekten, hartziekten, artificial intelligence, kosten-effectiviteitsanalyse en onderwijs, onder leiding van projectleiders Rozemarijn Vliegenthart en Peter van Ooijen. Er is een samenwerking  met Universiteit Twente en Medical Delta (locatie Rotterdam). Er is sterke betrokkenheid van zes (inter)nationale bedrijven in beeldvorming en beeldanalyse, machine learning en deep learning; zij dragen gezamenlijk 1 miljoen euro bij aan het project. Het uiteindelijke doel van B3CARE is om geïntegreerde CT-screening dichter bij implementatie te brengen, voor preventie en vroege behandeling van de Big-3.

Door: Redactie Nationale Zorggids