Logo_logo_gezondheidsraad

De Nederlandse overheid wil toe naar een circulaire economie, waarin nagenoeg alles wat wordt geproduceerd op den duur wordt hergebruikt. Bij die ontwikkeling is aandacht nodig voor de gezondheid van mensen, omdat via recycling onbedoeld gevaarlijke stoffen terecht kunnen komen in producten waarmee mensen in aanraking komen. De Gezondheidsraad ziet mogelijkheden om bij de inrichting van de circulaire economie nadrukkelijk rekening te houden met de risico’s van gevaarlijke stoffen. Dat meldt de Gezondheidsraad.

De overgang naar een circulaire economie houdt onder meer een flinke opschaling van de recycling in. Recycling kan risico’s met zich meebrengen. Als gevaarlijke stoffen zoals vlamvertragers, weekmakers en drukinkt onbedoeld via recycling terechtkomen in bijvoorbeeld speelgoed of voedselverpakkingen, kan dat mogelijk schadelijke effecten voor de gezondheid hebben.

Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe de circulaire economie eruit komt te zien. De Gezondheidsraad pleit ervoor de circulaire economie zodanig in te richten dat aandacht voor gezondheid er integraal onderdeel van is. De raad ziet daar voldoende mogelijkheden voor. Zo heeft de Europese Commissie onlangs opgeroepen tot een breed debat over de hiaten in regelgeving over afvalverwerking en recycling. Als de regels beter op elkaar aansluiten, blijven er minder gevaarlijke stoffen buiten beeld. Ook kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over hoe gemeten en gevolgd kan worden welke stoffen zich waar in de afvalstromen bevinden, biedt kansen om veiliger te recyclen.

Het meest kansrijk is volgens de Gezondheidsraad de ontwikkeling dat er op een andere manier naar productontwerp en productverantwoordelijkheid wordt gekeken. Als producten zo worden ontworpen dat ze lang veilig gebruikt en hergebruikt kunnen worden, wordt het risico dat gevaarlijke stoffen in het afval belanden en worden gerecycled sterk beperkt. Het aanbieden van diensten in plaats van producten kan daar aan bijdragen. De fabrikant is dan niet meer alleen verantwoordelijk voor de productie maar bijvoorbeeld ook voor repareren en recyclen.

Door: Redactie Nationale Zorggids