Normal_ziekenhuis__ziekenhuisbed__bedden

De richtlijnen voor infectiepreventie worden steeds beter nageleefd. Vooral de uitvoering van het antibioticabeleid, de voorwaarden voor goede handhygiëne en het beheer van de protocollen scoorden in het merendeel van de ziekenhuizen ruim voldoende. 70 procent van de getoetste onderwerpen in de ziekenhuizen worden als voldoende beoordeeld. Bij sommige ziekenhuizen werden echter nog steeds tekortkomingen geconstateerd. Dat meldt IGJ die in 2017 onderzoek deed bij 48 ziekenhuizen. 

33 van 48 ziekenhuizen voldoen op bijna alle getoetste onderwerpen. Bij deze ziekenhuizen bleek een herbezoek niet nodig. Basale voorschriften werden beter nageleefd dan eerdere inspectiebezoeken in 2013 en 2015 en er was een grotere bewustwording en minder discussie over de noodzaak van de maatregelen voor infectiepreventie. In een aantal ziekenhuizen waren de meest basale onderwerpen zoals schoonmaak en desinfectie nog niet altijd op orde.

Het doel van de inspectie is om schade en ziektelast voor patiënten, veroorzaakt door (zorg)infecties en besmettingen in ziekenhuizen, te verminderen. De inspectie doet dit door de naleving van de relevante richtlijnen in ziekenhuizen te bevorderen. Ook de toenemende dreiging van antibioticaresistentie is reden voor de inspectie om na te gaan in hoeverre ziekenhuizen hierop goed zijn voorbereid.

Nu gaat IGJ samen met zorgaanbieders zoeken naar nieuwe manieren van toezicht op infectiepreventie en antibioticabeleid. Toezicht dat stimuleert tot: minder zorginfecties, minder verspreiding van resistente bacteriën en minder onjuist gebruik van antibiotica. 

Door: Redactie Nationale Zorggids